• Telefon 0216 640 2388

Sağlık Raporları Hakkında

 Ana Sayfa / Sayfalar / Sağlık Raporları Hakkında

Tüm rapor işlemleri randevulu yapılmaktadır!

Ehliyet Raporu:

Muayeneden önce e-devlet'ten KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU doldurulmalıdır. "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik"e istinaden muayeneniz yapılacaktır. Hekiminiz gerek görürse tahlil ve tetkikler isteyebilir ve ilgili uzmanlık dallarına sevk edebilir.

Girilen raporların sonradan sistemden silinmesi yasaktır.


İşe Giriş Raporu:


50'den az sayıda çalışanı olan Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerine İşe Giriş Raporu verilebilmektedir. Muayeneden önce aşağıdaki tahliller ve evraklar tamamlanmalıdır:

Kan Tahlilleri (Hemogram, Anti HBV, HBs Ag, Anti HCV, Anti HIV) (Aile Sağlığı Merkezimizde yapılmaktadır.)
Solunum fonksiyon testi (Hastaneler veya OSGB'lerden alınabilir)
İşitme testi
(Hastaneler veya OSGB'lerden alınabilir)
PA Akciğer Röntgeni
(Hastaneler veya OSGB'lerden alınabilir)
Portör tahlilleri (Gıda sektöründe çalışacaklar için)
(Hastaneler veya OSGB'lerden alınabilir)
Kişisel Sağlık Bilgi Formu (e-devlet'ten doldurulacak)
İşyeri risk analizi (İşverenden alınır)
İşyerinden alınacak dilekçe (Örneği aşağıdadır)

ÇEKMEKÖY 7 NO’LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Aşağıda işyerimize ait gerekli bilgiler ve işyeri yetkilisinin imzası ile belirtildiği gibi;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince 50 kişiden az çalışanı olan ve AZ TEHLİKELİ sınıfta faaliyet gösteren işyeri çalışanlarının işe giriş raporları aile hekimliğinden de alınabileceği belirtilmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2. Maddesi “Bu Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” 15. Maddesi “Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.” denmektedir.
Aşağıda isim, açık adres ve firma sahibi veya yetkili yöneticisinin imzası bulunan işyerimizde 50 kişinin altında işçi çalıştığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 27417 sayılı Resmi Gazete’de 26.12.2012 tarihinde yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince işyerimizin Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıflarda olmadığını, ayrıca kadrolu işyeri hekimimizin ve herhangi bir ortak sağlık güvenlik birimi ile anlaşmamızın bulunmadığını beyan ve kabul ederiz. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğumun tespiti halinde tutanak tutularak bilgilerimin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderileceğini ve mevzuata aykırılık tespit edilirse tarafıma cezai yaptırım uygulanabileceğini öğrenmiş bulunuyorum.
Bu gerekçeyle ……………………………………………………………………………………..isimli çalışanımıza işe giriş raporu verilmesini arz ederiz.

İşyeri adı:
İşyerinde kaç kişi çalıştığı:
(SGK Beyan fotokopisi)
İşyeri NACE kodu:
İşyeri telefon:
İşyeri açık adresi:İşyeri yetkilisi adı ve soyadı:
İşyeri yetkilisinin görevi:
İşyeri kaşesi ve yetkilisinin imzasıSporcu Raporları:


Lisanslı spor yapacak kişiler kulüpleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden sevk belgesi oluşturulur. e-devlet'ten Kişisel Sağlık Bilgi formu doldurulur. Hekim muayenesinde gerekirse tahlil ve tetkikler isteyebilir, gerek görürse bir üst merkeze sevk edebilir.

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'ye göre “Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile hizmet sunucularına başvurur. Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.”

Bu yüzden lisanssız yapılacak sporlar için rapor verilmemektedir.


Askerlik Raporları:


Rapor alacak kişi e-devletten Askerlik Yoklama Başvurusu yapar.
e-devlet'ten Kişisel Sağlık Bilgi Formu'nu doldurur.
Muayene esnasında gerek görülürse tahlil ve tetkikler istenebilir, bir üst merkeze sevk yapılabilir.

Tüm rapor işlemleri randevulu yapılmaktadır!